Sigorta Sözlüğü

Sigorta Sözlüğü

Unutmayın, farklı konularda veya sorularda ekibimiz her zaman yanınızda !

portfolio

Nasıl yardımcı olabiliriz ?

Merak ettiğiniz veya cevap almak istediğinz tüm sorularınız için uzmanlarımızdan destek alabilrsiniz.

phone-call
Uzmanlarımızı Arayın +90(850) 888 1008

İlgili branşlarda faaliyet ruhsatı bulunan, Türkiye'de kurulmuş sigorta şirketleridir. Belirli bir prim karşılığında, sigortalıya ya da sigortadan yararlanacağı belirtilmiş olan kimseye, bir zarara uğrama durumunda bir para ya da aylık ödemeyi üstlenen kimse ya da kuruluştur.

Sigortacının hem satış öncesi hem de satış sonrası bazı sorumlulukları vardır.

Satış öncesi sorumlulukları; sigortalı olmak isteyen kişiye ihtiyaçları, beklentileri ve bütçesine göre doğru ürünü seçmesine yardım etmektir. Sigortacı sadece satış odaklı olmamalıdır. Sigorta şirketleri ve sağlık sigortası ürünleri hakkında doğru bilgi vermelidir. Sağlık sigortasını kapsamı, limitleri, anlaşmalı hastaneleri ve kapsam dışı kalan durumları detaylı bir şekilde anlatmalıdır.

Satış sonrası sorumlulukları; sigortalı sağlık sigortası ürününü sattıktan sonra sigortalısına hizmet vermeye devam etmelidir. Sigortacı, sigortalısının özel hastanede sağlık poliçesini kullanırken bir sıkıntı yaşaması durumunda destek olmalı, sigorta şirketi ile iletişime geçerek probleme çözüm yaratmalıdır. Ayrıca sigortacı, sigortalısının prim ödemelerini, poliçe yenileme tarihini ve kazandığı hakları da takip etmekle sorumludur.

Sağlık ile ilgili harcamaları sigorta sözleşmesi ile teminat altına alınan ve poliçede ismi yazılı kişi/kişilerdir.

Özel sağlık sigortası veya tamamlayıcı sağlık sigortası satın aldıktan sonra 1 yıl boyunca sigortalı olursunuz. Sigortalı olma sürenizi, bir sonraki yıl poliçenizi yenileyerek uzatabilirsiniz.

1 yıl boyunca sigortalı kalabilmeniz için bazı sorumlulukları yerine getirmeniz gerekir. İlk sorumluluğunuz sağlık sigortası primlerini düzenli ödemektir. Priminizi 30 gün içinde ödememeniz durumunda sağlık poliçeniz iptal edilir.

İkinci sorumluluğunuz ise sigortacınıza karşı dürüst olmaktır. Geçmiş hastalıklarınızı saklamamanız ve sağlık durumunuz ile ilgili doğru beyan vermeniz gerekir. Sağlık durumunuz ile ilgili eksik veya yanlış bilgi vermeniz durumunda poliçeniz iptal edilebilir.

Sigorta sözleşmesini yapan ve sigorta primlerinin ödenmesi dahil sigortadan doğan yükümlülükleri yerine getirmek durumunda olan gerçek veya tüzel kişidir. Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olabilir.

Sigorta ettiren, sağlık poliçesinin primlerini ödeyen kişi olduğu için vergi indiriminden yararlanma hakkına sahiptir. Özel sağlık sigortası veya tamamlayıcı sağlık sigortası primini ödeyen kişi %15 vergi indiriminden yararlanabilir.

Sigorta ettiren kişi sigortalı olarak poliçede yer almak zorunda değildir. Mesela eşi ve çocuğu için tamamlayıcı sağlık sigortası alan biri, eğer eşi çalışmıyorsa kendini sigorta ettiren göstererek vergi indiriminden yararlanabilir. Ancak sigorta ettiren sağlık sigortasına kendi için prim ödemezse hiçbir sağlık hizmetinden yararlanamaz. Sadece poliçe primini ödemekle sorumlu kişi olur.

Zeyilnameler bütün sigorta çeşitlerine hazırlanabilen bir belgedir. Trafik sigortası, konut sigortası, kasko sigortası ve daha birçok alanda taraflardan birinin poliçede değişikliğe gitmek istemesiyle zeyilnameye başvurulabilir. Bu belgenin hazırlanması için en sık başvurulan durumlardan bir tanesi, plaka değişimleridir. Zeyilname hazırlanarak gerçekleştirilen plaka değişimlerinin yanı sıra yeni bir araç satın aldığınızda önceki aracınızın kaskosunu yeni aracınıza aktarmak istiyorsanız da yine zeyilname düzenletmeniz gerekir.

Fransızca “traité” kelimesinden türeyerek Türkçeye yerleşen terete ifadesi, anlaşma demektir. Sigortacılıkta reasürans işlemleri kapsamında kullanılan terete terimi, teknik olarak reasürör ve sedan şirket (sigorta şirketi) arasındaki risk devir prosedürlerini belirleyen reasürans anlaşmalarına verilen genel isimdir.

Sigorta ürünlerinde belirlenen teminatlar karşılığında sigorta ettirenler bir prim ödemesi yapar. Sigorta türlerine göre değişiklik göstermekle birlikte, çeşitli gerekçelerle mevcut prim bedeline ek olarak sigorta şirketlerince talep edilen ilave ödemelere sürprim adı verilir.

Sigorta sözleşmesine taraf olmamakla beraber tarafına sigorta sözleşmesi yapılan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde, sigorta tazminatını Sigortacı'dan isteme hakkına sahip olana kişiye lehtar denir.

Özellikle kasko sigortalarında sıklıkla karşınıza çıkabilen sovtaj, hasar görmüş malın sigortalının onayı alınarak satılması işlemine verilen addır. Bu işlemde sigorta şirketinin giderleri, kaybı azaltılır. İki farklı şekilde elde edilen sovtaj bedeli sayesinde ya sigorta şirketinin ödemesi gereken tazminat düşer ya da ödemesi gereken tazminatın bir kısmını sovtaj bedeli olarak elde eder. Sigorta şirketleri için son derece önemli olan sovtaj bedeli hesaplanırken bazı durumların göz önünde bulundurulması, sigortalının haklarının bilinmesi ve bedele eklenmesi gerekir.

Sözlükte, caymak şeklinde tanımlanan rücu, sigorta süreci boyunca önemlidir.Rücu hakkı, sigorta şirketinin sahip olduğu bir haktır. Sigorta şirketi rücu hakkını kullanarak sorumluluklarından, yükümlü olduğu durumlardan vazgeçtiğini beyan eder ancak sigorta şirketinin bu hakkı kullanması için mahkemeye başvurması ve bazı sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir.

Yangın ve nakliyat sigortalarında , sigortalıya belirlenen bir dönem içerisinde otomatik güvence sağlayan poliçe türüdür.

Yangın ve nakliyat sigortalarında , sigortalıya belirlenen bir dönem içerisinde otomatik güvence sağlayan poliçe türüdür.

Sigortacıyı temsil eden sigorta aracısıdır.

Sigorta matematikçisidir. Herhangi bir risk için hangi şartlarda ne kadar sigorta primi ödenmesi gerektiğini hesaplar. Sigorta bedeli, yatırımlar, karşılıklar gibi sigortacılık ile ilgili teknik ve finansal konularda , olasılık hesapları ve istatistik alanında uzman olan kişilerdir.

Sigorta poliçesinde gösterilen değerin, sigortalanan değerden daha yüksek olması durumudur.

Nakliyat sigortalarında, Gemi ya da yüke gelen zararlar ile bu zararların karşılanması için sigorta şirketi tarafından sigorta ettiren tarafa ödenecek olan miktara verilen isimdir.

Farsça’dan dilimize girmiştir ve ‘Her bir ‘ anlamı taşımaktadır. Sigorta poliçelerinde karışıklığı önlemek amacıyla sıkça kullanılır.

Sözlükte bildirme anlamına gelmektedir. Sigorta şirketinize sigorta ile ilgili bilgilerinizi bildirme , olarak tanımlayabiliriz.

Dain alacaklı , mürtehin ise rehin anlamına gelmektedir. Daini mürtehin herhangi bir risk yaşanması durumunda alacaklının hakkını korumak içindir. Örnek ile açıklayacak olursak, sigortalı bankadan kredi çektiğinde o bankanın ve şubenin bilgileri daini mürtehin olarak girilir ve herhangi bir hasar durumunda ilk alacaklı olarak bankanın o şubesi faydalanır.

Eksik sigorta , Sigorta bedelinin sigorta değerinden düşük olması anlamına gelmektedir. Poliçede yazılı tutarın, sigortalanacak değerin gerçek bedelinin altında olması durumudur.

Eksedan anlaşmaları, reasürör ile sedan şirket arasında yapılan ve risklerin karşılıklı olarak bölüşülmesini ifade eden otomatik bölüşmeli reasürans anlaşmaları arasında yer alır.

Nakliyat ve yük sigortalarında, başlangıçta belirlenen bir global bedelden hareketle, bu tutar sona erene kadar taşımalara güvence sağlayan bir poliçe türü.

Güvence hesabı, zorunlu sigortalarda devreye giren bir hesap türüdür. Trafik sigortası gibi zorunlu sigortaların teminatlarında yer alan ödemelerin alınabilmesini sağlar. Bir tür garanti fonu gibi düşünülebilirsiniz. Sigortasız veya çalınmış araçların karıştığı kazalar gibi özel durumları kapsar.

Arapça kökenli bir kelimedir. Kelime anlamı olarak bir başkasının hakkına sahip o kişinin yerinde olmak anlamına gelmektedir. Genellikle sorumluluk sigortalarında karşımıza çıkmaktadır.

Hamule senedi, nakliyecilik işlemlerinde kullanılan ve nakliye edilecek malların ne şekilde taşınabileceğine ,ne zaman ve nereye teslim edileceğine dair bilgilerin yer aldığı resmi bir evraktır.

Sigortacılıkta, sigorta şirketi ve sigortalı arasında alacak verecek kalmadığını gösteren belgedir.

Kelime anlamı kısaltma özet anlamına gelmektedir. İşlemlerin özetini taşıyan evraklardan oluşan icmaller, sigorta işlemlerinin kısa sürede analiz edilebilmesini sağlar ve sigorta poliçelerinin mali açıdan değerlendirilebilmesini kolaylaştırır.

Sigortalanacak değer ile ilgili, bazı bilgi ve fotoğraflar eksik iken sigorta şirketlerinin daha önceden benzer değerlere verdikleri tekliflerden geçici olarak teklif vermesi durumudur. Örneğin bir iş yeri sigortasında eksik yangın önlemleriyle ilgili bilgi olduğunda sigorta şirketi aynı iş kolunda ki eski tecrübelerine dayanarak indikatif bir teklif iletir. Ancak teklifin geçerli olması için eksik bilgilerin iletilip tekrardan onay alınması gerekmektedir.

Bazı risk durumlarının ortadan kalkması, teminat verilmemesi için kullanılan durumdur. Teminat kapsamını daraltır.

Sigorta poliçesinin içerisinde yer aldığı kapsadığı risklerdir.

Kısmi hasar, sigorta kapsamında yer alan bir gayrimenkul, mal ya da taşıtın sigorta poliçesinde belirtilen koşullar dahilinde onarılabilecek seviyede hasar görmesi durumunu tanımlar.

Kloz, sigorta poliçelerinde genel şartları tamamlama görevine sahip olan ve poliçeye imza atılmadan önce özellikle dikkat edilmesi gereken bir husustur. Genellikle klozlar, poliçeyi daraltmak veya genişletmek için kullanılır. Örneğin kasko poliçenizde eğer servis seçeneği ile ilgili bir kloz var ise bu hangi servislere gitmeniz gerektiği ya da muafiyet uygulanacağı ile ilgili size bilgi verir.

Kuvertür kelimesinin anlamı teminattır. Sigorta şirketinin sigortalıya teminatı yazılı olarak vermeden önce sözlü olarak söylemesi anlamına gelmektedir.

Sigortacılık sektöründe lehtar , sigortalıya ait hakları sigortalının başına bir durum gelmesi halinde , bu hakların devamında söz sahibi olan kişidir. Genellikle hayat ve bireysel emeklilik sözleşmelerinde vefat durumunda karşımıza oldukça fazla çıkan bir durumdur.

Sigortalının , sigorta şirketine bildirmesi durumda değiştirile bilir. Aksi bir durum yok ise bu kanuni varisler olarak kalacaktır.

Maluliyet; kaza, hastalık, saldırı, doğal afet gibi sebeplerden ötürü vücudun bir kısmının ya da tamamının kullanılamaz hâle gelmesine verilen isimdir.

Basılmış kağıt anlamına gelmektedir. Artık günümüzde bir çok sigorta şirketi dijital formları da kabul ettiği için matbu forma duyulan ihtiyaç azalmıştır.

Sigorta primlerinin aksatılması durumunda poliçenin iptal olması veya iptale düşmesi durumda devreye girer. Eksik kalan primlerin yatırılarak tekrardan devreye alınması işlemidir.Ancak burda sigorta şirketinin kabul etmesi durumunda gerçekleşebilir. Sigorta şirketi mevcut koşullardaki poliçede yazılı olan teminatları değiştirme hakkına sahiptir.

Muafiyetler, sigorta sözleşmesinin önemli bir parçasıdır ve riskin poliçe sahibi ve sigorta şirketi arasında paylaşılma şeklidir. Genel olarak, poliçeden düşülebilir muafiyet miktarı ne kadar büyükse, sigorta poliçesi için o kadar az prim ödenir. Sigorta satın alırken muafiyetlerin oynadığı rolü anlamak, poliçeden en iyi şekilde yararlanmaya ve maliyetleri azaltmaya yardımcı olur.

Navlun; malları kara yolu, intermodal taşımacılık (demir yolu ve kara yolu), gemi veya hava yoluyla taşınması için nakliye şirketine ödenen ücrettir.

Aracın ya da sigortalanan değerin onarılamaz, kullanılmaz hale gelmesi durumudur.

Poliçe veya sigorta senedi, sigorta hizmeti sunan kurumlar ya da şirketler ile sigorta hizmetinden yararlanacak olan kişiler arasındaki karşılıklı hakların ve sorumlulukların belirtildiği sigorta anlaşmasıdır.

Sigortacılıkta prim, sigortalanan değerler karşısında teminatlarda bağlı olarak sigortalıdan alınan tutardır. Poliçe primi olarak ifade edilir.

Rayiç bedel , malın güncel piyasa değeri anlamına gelmektedir. Özellikle konut ve araç sigortalarında oldukça fazla karşımıza çıkmaktadır.

Fransızca bir terim olan “réassurance” kelimesinin Türkçeleştirilmiş hali olan reasürans, TDK sözlüğüne göre “ikili sigorta” anlamı taşır. Sigortacılığın temel unsurlarından biri olan ve ana omurgasını teşkil eden reasürans işlemleri, en basit tanımı ile bir sigorta şirketinin taşıdığı riskleri reasürör kimliği taşıyan bir başka sigorta şirketine satmasıdır.

Riziko kelimesi, sözlük anlamı olarak "risk" demektir. Bu manada genel olarak bütün riskleri kapsayan riziko, sigorta sözlüğünde biraz daha farklı bir anlama gelir. Sektörde riziko kelimesi, gerçekleştiği takdirde sigortalı kişiye maddi olarak zarar verebilecek ve maddi taleplerde bulunma hakkı doğurabilecek tehlike ve durumlar için kullanılır.

Bize Yazın

Sorularınız Mı Var ?

faqs
faqs
faqs